گروه تولیدی و صنعتی پارسیان ترمز

تحت لیسانس شرکت TMD Friction آلمان

معرفی آزمایشگاه

با نصب و راه اندازی تجهیزات و دستگاه های بازرسی و آزمون مورد استفاده در صنعت تولید لنت ترمز در اروپا،درحال حاضر گروه تولیدی و صنعتی پارسیان ترمز مجهزترین و پیشرفته ترین واحد آزمایشگاهی در صنعت تولید لنت ترمز خودرو درکشور محسوب میگردد که درهمین راستا و براساس طرح تجاری سازمان،موفق به اخذ گواهینامه آزمایشگاه همکار براساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017 از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گردید و در آینده ای نزدیک نیز با اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه براساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017 از سازمان تأیید صلاحیت DAP  آلمان ،صلاحیت خود را در ارائه خدمات آزمایشگاهی براساس استانداردهای موجود احراز می نماید. تمامی تجهیزات موجود درآزمایشگاه گروه تولیدی و صنعتی پارسیان ترمز از برندهای معتبر اروپای غربی سازنده دستگاه های آزمون تهیه شده اند و مطابق با استانداردهای مربوط به هریک از دستگاه ها و برنامه تعیین شده،در دوره های زمانی معین کالیبراسیون آنها انجام میگردد.

تمامی حقوق محفوظ می باشد

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت