گروه تولیدی و صنعتی پارسیان ترمز

تحت لیسانس شرکت TMD Friction آلمان

فرم سنجش رضایت مشتریان آزمایشگاه

مشتری گرامی: ضمن تشکر و قدردانی از حسن اعتماد شما در انتخاب خدمات این شرکت، به استحضار می رساند، همکاری و ارائه نظرات اصلاحی شما موجب افتخار و بهبود کیفیت خدمات ما می باشد، لذا در راستای بهینه سازی امور و اعلام پاسخ درست به نیازمندیهای شما خواهشمند است در مقابل موضوعات مطرح شده در جدول ذیل جایگاه ما را در ارائه رفتار مطلوب مشخص فرمایید.


فرم نظرسنجی

خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد
تا چه میزان از نحوه برخورد کارکنان رضایت دارید؟
تا چه میزان از اعمال تغییرات درخواسته های خود رضایت دارید؟
میزان تمایل شما به همکاری مجدد با این شرکت و استفاده از خدمات آزمایشگاهی چگونه است ؟
میزان رضایت شما از قیمت خدمات ارائه شده متناسب با صحت و دقت نتایج دریافتی را چگونه ارزیابی می نمایید؟
تا چه میزان اطلاعات مندرج در گزارشات مطابق الزامات و خواسته های شما بوده است؟
مدت زمان پاسخگویی در خصوص نتایج پگونه است ؟
تا چه میزان این شرکت را به دیگران به منظور دریافت خدمات آزمایشگاهی و آزمون معرفی و پیشنهاد می نمایید؟
سطح کیفی گزارشات ارائه شده را چگونه ارزیابی می کنید؟
نحوه اطلاع رسانی در خصوص نتایج ارائه شده چگونه است؟
نحوه پاسخ دهی در خصوص نتایج را چگونه ارزیابی می کنید؟
روند پذیرش خدمات آزمایشگاهی چگونه است؟
روند پاسخگویی به نظرات و پیشنهادات چگونه است؟
وضعیت ما را در مجموع نسبت به سایر آزمایشگاه ها چگونه ارزیابی می کنید؟
تمامی حقوق محفوظ میباشد
icon